Ambassadeur wethouder Sylvia Fleuren

Beetje bij beetje maken we Breedeweg GROENER’

"Met operatie Steenbreek willen we samen met inwoners de komende jaren zorgen voor een groener Breedeweg met minder stenen. Hiermee maken we de kern Breedeweg mooier om te zien én we verminderen wateroverlast en verdroging. In een groene omgeving kan regenwater makkelijker in de grond wegzakken. Zo voorkomen we dat de straten blank staan en het regenwater bij mensen door hun huis loopt.

Ook geven planten en bomen verkoeling en schaduw in de zomers die steeds heter worden. En je kunt bijen en andere nuttige dieren helpen door ze voedselrijke planten en goede schuilplekken te bieden. Een groene omgeving heeft alleen maar voordelen!"

Samen met inwoners

"De gemeente Berg en Dal en Waterschap Rivierenland gaan wateroverlast en verdroging in het dorp aanpakken. Dit doen we met veertig verschillende, grote en kleinere, deelprojecten. Maar we kunnen het niet alleen. In de kern Breedeweg ligt veel bestrating. Hiervan is 65 procent particulier eigendom; inritten, daken, terrassen. Al het regenwater dat hier valt komt niet in de bodem. Het komt in de riolering en het stroomt naar het laagste punt in het dorp.

Operatie Steenbreek Breedeweg moedigt inwoners aan om zelf ook aan de slag te gaan. Door tegels uit de tuin te halen en deze te vervangen door groen. We helpen inwoners hier graag mee met bijvoorbeeld gratis tuinadvies en een tegelophaalservice. We hopen dat ook de inwoners zonder groene vingers over te halen zijn om met ons mee te doen."

Een groenere gemeente

"De gemeente wil samen met organisaties en inwoners Berg en Dal groener maken. Operatie Steenbreek Breedeweg is een mooi voorbeeld van een project waarmee we dit aanpakken."