Partners Steenbreek

Ambassadeurs Steenbreek

Tim en Roosje

Tim Hogenbosch

Onze nieuwe ambassadeur in 2021 is Tim Hogenbosch, ook wel bekend als boswachter Tim! Hij is - net als zijn voorganger Qader Shafiq dat in 2019 was - Nijmegenaar van het jaar 2020, boswachter Rijk van Nijmegen bij Staatsbosbeheer, presentator van het tv-programma Beestenbrigade en erg actief op social media. Hij twittert veel over de natuur, het klimaat en het belang van groene tuinen: 'Ik gun echt iedereen onze tuin en ik snap maar niet dat mensen alsnog hun hele tuin voljanken met stenen!'

Waarom hij Steenbreek-ambassadeur is geworden? "Omdat Nijmegen veel groener moet! Nu kan ik een ‘steentje’ bijdragen." Hij doet dat op deze foto samen met zijn dochter Roosje. 

Qadar Shafiq

Qader Shafiq

Onze nieuwe ambassadeur in 2020 is Qader Shafiq! Hij is Nijmegenaar van het jaar 2019, dichter, schrijver en columnist en zet zich in voor een diverse en groene samenleving. Dit doet hij o.a. via zijn Bureau Wijland en de Leergang Kleurrijk Groen. Qader's visie op Steenbreek:

"Stenen breken betekent ruimte geven aan de ander. Dat begint met het verwijderen van tegels en plaats maken voor groen, zodat ruimte ontstaat voor het leven van mensen, planten en dieren."

Hubert Bruls

Hubert Bruls

Burgemeester Bruls: "Het klimaat verandert, dat is een feit. Dus we krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, waarbij het riool in korte tijd enorm veel water moet verwerken. Hoe meer groen, hoe gemakkelijker het water weg kan lopen. Daardoor ontlasten we het riool en voorkomen we het onderlopen van kelders. Daarnaast krijgen we ook te maken met meer tropische dagen. Heerlijk als je op een terras zit, maar het heeft ook een andere kant. Zo is een stenige stad bij zomerse temperaturen maar liefst 7 graden warmer dan een groene stad. Eigenlijk is dat heel logisch: de stenen houden warmte vast en koelen nauwelijks af als de zon weg is. Terwijl groene plekken juist wel afkoelen en bovendien zorgen bomen ook voor schaduw. Het mooie is dat iedereen mee kan doen met Operatie Steenbreek: stenen eruit en groen erin. Zo eenvoudig kan het zijn. Zo kunnen we samen de stad nog groener en aangenamer maken!"

Margot Ribberink

Margot Ribberink

Margot Ribberink is bekend als weervrouw van Omroep MAX, RTL4 en Omroep Gelderland. Zij is meteorologe, klimaatjournalist en spreker: "Het klimaat staat er niet best voor. Dat vraagt om verandering, we moeten onze omgeving aan gaan passen aan het veranderende klimaat. Operatie Steenbreek is het antwoord op de vraag hoe we onze mooie, oude, versteende stad groener kunnen maken en daarmee cooler én hoosbui-bestendig. Stenen eruit, groen erin."

"Met het veranderende klimaat is het eigenlijk geen keuze, maar noodzaak. Bij hoosbuien kan het rioolstelsel het regenwater niet aan, straten en kelders staan blank. Bij een hittegolf wordt het in de versteende binnenstad tot 7 graden hoger zijn dan in het buitengebied. Moet je voorstellen wat dat betekent als het 33 graden is en je er 7 graden bij op moet tellen. 's Nachts koelt het nauwelijks af, dus lekker slapen ho maar! En de oplossing is zo simpel: minder tegels, meer groen. Als we dat allemaal doen, maken we samen het verschil!"

Nijmeegse Annie

Nijmeegse Annie

Al meer dan 20 jaar bekend stadsgezicht & icoon van Nijmegen, geheel gehuld in het roze vergezeld van haar trouwe metgezel Sjonnie de snorpony ( snorfietsje op benzeenvrije brommix).

Zij verbindt alles dat leeft & beeft met elkaar, met een onvervalst plat Nimweegse tongval. Annie zet zich in als ambassadeur voor Steenbreek want zoals ze zelf zegt:

'Mien ❤️hert klopt herder veur GRUUN!
Als ik op Mien snorpony door de stad rij dan geniet ik veuuuul meer als ik door groene straten rij of langs groene pleinen of veel groene tuinen zie! 
Je ziet en heurt veuuuul meer vogels, het zoemt van de insecten en daar wordt iedereen toch blij van?
Dus ik zeg: hup, die stenen eruut en gruun erin!

Houjeeeee Annie fan Nimwegen

Partners Steenbreek

Gemeente Njimegen

Gemeente Nijmegen is een belangrijke partner van Operatie Steenbreek. De gemeente helpt bewoners door verschillende subsidies bij het klimaatadaptiever maken van hun leefomgeving. Denk aan afkoppeling van je regenpijp, het aanleggen van een groendak, groengevel of geveltuin of beplanting van een boomspiegel. En via MijnWijkplan kun je samen met buurtbewoners ook gemeentelijke hulp inroepen voor vergroening van de openbare ruimte in jouw wijk.

Stichting Steenbreek

Tja.. is het echt nodig deze partner in deze context nog expliciet toe te lichten? Vooruit: dit is de landelijke, en dus overkoepelende organisatie door wie wij ondersteund worden met workshops, kennisdagen en netwerkmogelijkheden. Zodat wij op onze beurt nog beter en effectiever burgers én bedrijfsleven kunnen enthousiasmeren om hun directe leef- of werkomgeving te vergroenen. Meer over deze Steenbreekpartner.

Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland is een belangrijke partner van Operatie Steenbreek. Het Waterschap zorgt voor veilige dijken en een evenwichtig watersysteem. Aan samenwerkende buren bieden zij een subsidieregeling voor initiatieven die wateroverlast of hitte verminderen. Meer info hierover.

groei en bloei

Groei & Bloei is een maandblad over tuinen en tuinieren, vol inspiratie, groentips en veel informatie over tuinplanten. En als één van de grootste groenverenigingen van Nederland (met 130 afdelingen door het hele land!) biedt Groei & Bloei ook cursussen, workshops en tuinexcursies aan. Meer over deze Steenbreekpartner.

Rainbeer

Rainbeer is voorvechter van het gebruik van regenwater als grondstof; van hemelwater maken zij bijvoorbeeld bier. En als partner van Operatie Steenbreek jagen zij onder de noemer Pijpenkappuh het afkoppelen van regenpijpen aan, waardoor het risico op overstromende rioleringen en op droogte in de tuin verminderd wordt. Meer over deze Steenbreekpartner.

 

 

Lentekracht realiseert maatschappelijke impact. Hun motto is gewoon doen! Samen met alle betrokkenen de schouders eronder om met innovatieve oplossingen de duurzame samenleving van morgen te realiseren. Als partner van Operatie Steenbreek zijn ze samen met Rainbeer aanjager van de actie Pijpenkappuh.

Onder de bomen

Onder de Bomen biedt eerlijke zorg aan mensen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking en streeft naar volwaardige participatie in de lokale samenleving. Voor Operatie Steenbreek een onmisbare partner: een speciaal Onder-de-Bomen-team haalt gratis uitgebroken tuintegels op bij bewoners van Nijmegen – in 2019 ruim 15.000! Ook plannen voor stenen eruit, GROEN erin? Mail netwerk.steenbreek@debastei.nl voor meer informatie en aanmelden voor deze praktische ondersteuning! Meer over deze Steenbreekpartner.

Bureau Stala

Ontwerpburo StaLA ontwerpt van privétuin tot regio, en van stad tot land – het stadslandschap dus. Voor Operatie Steenbreek verzorgt Sytske jaarlijks 20 gratis tuinadviezen, onder andere over een optimale indeling van de tuin. Wil je je stenen tuin omtoveren tot een groene oase? Mail naar netwerk.steenbreek@debastei.nl voor de voorwaarden en aanmelding! Meer over deze Steenbreekpartner.

 

 

gespadvies

Gesuino Poddighe, van Gespadvies, helpt anderen grip te krijgen op hun zakelijke en duurzame doelen en hun dromen te realiseren. Voor Operatie Steenbreek is hij de “verbindende man”: aanvragen voor de tegelophaaldienst, tuinadvies en subsidies komen bij hem binnen en zet hij door naar de juiste partijen. Ook regelmatig te zien bij wijkactiviteiten. Meer info over deze Steenbreekpartner.

NL Bloeit

Stichting NL Bloeit! is een dynamische werkplaats voor het samen investeren in een duurzame en veerkrachtige leefomgeving voor flora, fauna en mensen. Meer over deze Steenbreekpartner.

Talis

Woningcorporatie Talis richt zicht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen. Zo waren zij eind vorig jaar actief betrokken bij een flinke steenbreekactie en de aanleg van een pluktuin in de Tolhuis, samen met de bewoners. Meer over deze Steenbreekpartner.

Warmoes Historische Tuinderij

De Warmoes is een authentieke hoogstamboomgaard en historische tuinderij in Lent, en in de zomer een groene ontmoetingsplek voor iedereen. Naast fruit en bloemen plukken biedt de Warmoes educatieve activiteiten aan. Meer over deze Steenbreekpartner.

Thonen tuinen

Tuinontwerpster Karin verzorgde afgelopen zomer in samenwerking met De Warmoes verschillende workshops over ontstenen en vergroenen van je tuin. Meer over deze Steenbreekpartner. 

Allesbinder

Allesbinder is een professionele leergemeenschap van de HAN. In Nijmegen West geven studenten, samen met wijkbewoners en professionals, invulling en uitvoering aan projecten ter bevordering van de sociale leefbaarheid. Meer over deze Steenbreekpartner. 

Co bomen

Stichting Co-bomen beheert sinds 2014 historische boomgaarden in Nijmegen Noord die in verval dreigden te raken. Samen met haar 170 leden probeert ze deze boomgaarden weer tot bloei te brengen en voor iedereen toegankelijk te maken, om van te genieten en de vruchten van te plukken. Elk jaar wordt hier dan ook de oogst gevierd, met eten, drinken en muziek. Meer over deze Steenbreekpartner. 

CPO getijden

Woonproject CPO de Getijden werd niet voor niets genomineerd voor de Landelijke Steenbreektrofee 2019: de bewoners transformeerden in de afgelopen jaren gebouw en schoolplein van de oude Lourdesschool tot 17 wooneenheden met groene oase vol eetbaars. Alles zo duurzaam mogelijk verbouwd en ingericht, en maar liefst 24.000 stoeptegels en 5000 betontegels eruit. Meer over deze Steenbreekpartner.

Green office

Het Green Office van de Radboud Universiteit werkt mee aan bewustzijn voor een duurzame samenleving, waarin de ontwikkeling van de mens in samenhang met natuur en omgeving centraal staat. Meer over deze Steenbreekpartner.