Hittestress bijeenkomst

Op 13 september organiseren we met en voor alle inwoners van Nijmegen een nieuwe hittestress bijeenkomst in De Bastei. We onderzoeken samen de ‘hotspots’ in de Nijmeegse binnenstad. Margot Ribberink, weervrouw en klimaatambassadeur, is gastvrouw van deze avond.

Margot vertelt waarom hitte een toenemend probleem is in Nederland. Vervolgens legt ze kort uit wat er op het programma staat voor de avond en dan gaan we van start.

Welke vragen stellen we tijdens de hittestress bijeenkomst?

  • Welke kennis over en ervaringen met hitte van bewoners kunnen we delen en kunnen we samen oplossingen bedenken?
  • Bij welke bestaande buurtinitiatieven kun je als bewoner aanhaken?
  • Hoe kun je zelf aan de slag met maatregelen waardoor we beter met hittestress om kunnen gaan?
  • Welke kennis hebben professionals en kunnen de ervaringen van bewoners deze verder versterken?
  • Welke tips en suggesties hebben bewoners voor de gemeente? Alle ervaringen, ideeën en acties kunnen een vervolg krijgen in het Actieplan Binnenstad, maar mogelijk ook in andere wijken.

Hoe doe en onderzoek je mee?

Als je mee wil denken en praten vragen we je om vooraf foto’s te sturen van plekken waar hitte een probleem is en aangepakt zou kunnen worden. Stuur deze foto's naar netwerk.steenbreek@debastei.nl

Denk bij het maken van de foto’s aan de volgende voorbeelden:

Aangename koele parken: Hoe ziet het openbaar groen in de binnenstad eruit? Is het daar koel in de zomer? Nodigt de plek uit om er bij hitte een paar uur te verblijven? Wat zou anders kunnen?

Hete stenen: Waar zouden hete stenen, bijvoorbeeld op de hoek van een straat, kunnen worden vervangen voor groen? Wat vinden de bewoners daarvan? Zouden zij zelf hun tuin, gevel of balkon vergroenen? En wat hebben zij daar dan voor nodig?

Koele Plekken: Wat zijn de openbare gebouwen in deze wijk die tijdens een hitteperiode als koele ‘schuilplek’ gebruikt zouden kunnen worden? Zijn die gebouwen uitnodigend genoeg tijdens een hittegolf? Staan de beheerders open voor openstelling tijdens een hittegolf? Hoe zou dat georganiseerd kunnen worden?

Koele woningen (een woonblok van de wooncorporatie): Welke hitteproblemen ontstaan er in een woning? Wat kunnen de bewoners en de corporatie daar samen aan doen?

Kwetsbare bewoners: Welke activiteiten organiseren (vrijwilligers)organisaties voor kwetsbare bewoners (met name ouderen) in de wijk? Wat doen zij tijdens een hittegolf? Wat zou er nog meer kunnen?

Meedoen? Meld je hier aan

De hittestress bijeenkomst in De Bastei is toegankelijk voor alle Nijmegenaren (wel even aanmelden).

We vragen bij het aanmelden om je contactgegevens door te geven, zodat we je voor een eventueel vervolg weer kunnen benaderen. Of je informeren over gerelateerde activiteiten, zoals een bewoners initiatief. Als je dit niet wilt kun je dat natuurlijk op het formulier aangeven.

Wees welkom bij De Bastei. We beginnen om 19 uur (inloop vanaf 18.30 uur) en sluiten om 21.30 uur de bijeenkomst af.

En vergeet niet de foto’s door te sturen van dé heetste plekken van de binnenstad!

Onderaan deze pagina vind je al enkele hotspots die we zelf ontdekten....

Steenbreek Hartje Binnenstad