Leerlingen Mondial College ontwerpen een klimaatbestendig Nijmegen

Vandaag vonden de eindpresentaties plaats van het project ‘Klimaatbestendige stad’, uitgevoerd door tweedeklas Technasium leerlingen van het Mondial College Leuvensbroek. In opdracht van de gemeente Nijmegen en De Bastei hebben de leerlingen voor 7 ingebrachte casussen een ontwerp gemaakt, waarbij ze rekening hebben gehouden met het veranderende klimaat, maar ook met de functies van de aangedragen locaties.

Plein '44

Een van de casussen betrof Plein '44. Een versteend plein midden in het centrum van Nijmegen. Een plein waar terrassen te vinden zijn,  de Vierdaagsefeesten een podium hebben en jaarlijks ook kermisattracties een plek krijgen. Maar ook een plein waar op zonnige dagen de hitte goed voelbaar is en bij hoosbuien het water moeilijk weg kan stromen. Het was dan ook een uitdaging voor leerlingen om een ontwerp te maken waarbij ze rekening moesten houden met alle betrokken partijen en activiteiten. Uiteindelijk is dat wel gelukt. Jesse, Lars, Nour en Emma hebben voor hun ontwerp vooral gekeken naar de mogelijkheden van groene daken en gevels. Hier hebben ze via het programma SketchUp een ontwerp van gemaakt, waarbij ze ook gekeken hebben naar de stand van de zon en wanneer bomen op het plein voldoende schaduw bieden. Van deze schetsen en ideeën hebben ze een prachtige video gemaakt. Het oogt haast als een stadsjungle, waarbij toch de charme van Plein '44 bewaard blijft. 

Groene schoolplein & Gildekamp

Ook het schoolplein was als casus aangedragen. Diverse groepen hebben hiervoor een ontwerp uitgedacht. Samen met de Bastei gaan deze leerlingen na de zomervakantie in gesprek met de directie van de school, om hun ideeën toe te lichten en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om een aantal plannen nog te kunnen uitvoeren met behulp van de Provinciale subsidie voor groene schoolpleinen. 

De school ligt vlakbij de Gildekamp en Ilse, Menise en Sanne hadden daarom een casus uitgekozen om een vergroeningsplan voor een aantal wijkpleintjes uit te denken. Hiervoor hebben ze een gedegen onderzoek gedaan met het houden van een enquete onder bewoners en de functionaliteit van de pleinen onder de loep te nemen. Voor een van de pleinen is een plan bedacht waar men elkaar kan ontmoeten, de vergroening centraal staat, het plein kindvriendelijk wordt ingericht met speelmogelijkheden en er ook is gedacht aan de verkeersveiligheid. 

Gildekamp
Het plan voor een pleintje in de Gildekamp

Technasium

In Nijmegen is op het Mondial College Leuvensbroek het Technasium te vinden, voor havo- en vwo-leerlingen. Docent Natasja van Megen licht toe; “Bij het Technasium draait het om samen zoeken naar oplossingen voor de vraagstukken voor échte bedrijven. Hierbij staat het onderzoekend & ontwerpend leren centraal, en worden leerlingen aangemoedigd om hun creativiteit, nieuwsgierigheid en onderzoekende houding verder te ontwikkelen.” Voor dit project waren de gemeente Nijmegen en De Bastei als opdrachtgever betrokken. 

Vervolg

De ontwerpen van de leerlingen laten zien hoe creatief, ruimdenkend en innovatief jongeren zijn. Dat zet steeds meer aan het denken dat we de jeugd vaker zouden moeten vragen voor projecten die betrekking hebben op hun eigen toekomst en leefomgeving. Gemeente Nijmegen en De Bastei gaan samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een aantal van de aangedragen ideeën van het Mondial College in de toekomst misschien te kunnen gebruiken. De Bastei ondersteunt het feit dat we vaker kunnen luisteren en leren van de jeugd en begeleidt in Nijmegen ook scholen in het proces naar een duurzame school middels het Eco-Schools programma. Ook in dit programma zijn de leerlingen aan zet om te benoemen wat er beter en duurzamer kan in de school, en tevens in het onderwijs dat zij krijgen.

Niek, Roos, Thijmen en Tim hebben een ontwerp gemaakt voor een wijk van de toekomst. Zij hebben hun eigen huis als basis gebruikt om er een klimaatvriendelijk huis van te maken. Met onder andere sedumdaken, wateropvang en ondergrondse woonmogelijkheden. In deze Wijk van de Toekomst is ruimte voor mensen vanuit verschillende lagen van de samenleving, waarbij groene woningen voor iedereen betaalbaar zijn.