De geheime kamer(s)

Aan de binnenkant van ons gebouw, een enorme toren (een bastei), bevindt zich een rare uitbouw van zo'n zes meter hoog. Deze is goed zichtbaar als je in de grote zalen van De Bastei staat. Veel bezoekers zullen denken dat het een soort enorme steunbeer is. Maar niks is minder waar. Het is een grotendeels holle ruimte!

Tijdens de bouw van De Bastei zijn slechts een handvol mensen naar binnen gegaan; deze ruimte is maar ten dele vastgelegd en gedocumenteerd. Tijd om opnieuw een kijkje te nemen, om zo onze toekomstige bezoekers meer te kunnen vertellen over deze bijzondere plek.

De Geheimen van De Bastei
kaarsnis

Je kunt deze ruimte enkel bereiken via een spannende klim. Vervolgens kom je boven op het 'dak' van de ruimte en kun je via een klein luikje naar binnen.

Waarschijnlijk waren dit twee kamers boven elkaar. De onderste ruimte was een kelder, de bovenste een mogelijke verblijfsruimte voor de torenwachters. Die wachters konden zo heel snel bij het zogenaamde arkeltorentje komen, een soort uitkijktorentje dat tegen de bastei was aangebouwd.

De bovenkant van deze ruimte en daarmee de bovenkant van de kaarsnis is helaas verdwenen tijdens de vele verbouwingen. Later in de 18e eeuw is er een waterkelder aangebracht, die de huizen die inmiddels tegen de bastei waren gebouwd van water voorzag. De moderne waterkelder is dwars door de verblijfsruimte en vermoedelijk de kelder aangelegd, zodat we niet zeker weten hoe het nou allemaal echt in elkaar zat.